Петър Бънков

Петър Бънков

Управляващ директор на Глобалния център за бизнес услуги на Flix България

https://www.linkedin.com/in/pbankov/

Петър Бънков, управляващ директор на Глобалния център за бизнес услуги на Flix
България, има над 23 години опит в глобалния ИТ сектор. Присъединява се към Flix
България през 2021 година като първият член на екипа в страната и сега с гордост
ръководи екип от 60 професионалисти. По-рано ръководил Центъра за услуги на Experian
в България и Малайзия и играе ключова роля в прехода на услуги за ATOS/Unify в 15
държави и създаването на обслужване на клиенти на Microsoft в България и Югоизточна
Европа. Като стратегически визионер, Петър умело използва технологията, за да
разкрие иновативни и трансформативни услуги, които допринасят за въздействието и
стойността в развиващия се мобилността на мобилността и дигиталната технология.

Sessions

Бъдещето: Нашата ангажираност към зелените и устойчиви иновации в мобилността (12:10 - 12:30)