Ангелина Джаджева

Ангелина Джаджева

Regional Managing Director at Nuvolo

https://www.linkedin.com/in/angelina-djadjeva-emba-b6729012/

Ангелина Джаджева, е завършила Бакалавърска и Магистърска степен по
социалната психология, с дипломни работи в сферата на влияние/динамика на
масовото поведение, политическите кампании и пропагандата. През 2018 г.
Ангелина се включва и в програма за степен по бизнес администрация (EMBA),
съчетавайки своята психологическа експертиза с дълбоко разбиране на
бизнес, оперативна управление, финанси и маркетинг..

Нейните по-ранни професионални роли включват управленски позиции в човешки
ресурси, с основен акцент върху изграждането на имиджа на работодателя,
както вътрешно за организациите, така и външно – на пазара на труда.
Нейната работа е фокусирана във формирането на екипна среда, култура и
идентичности, базирани на споделени лични и бизнес ценности и гъвкаво
управление на промените.

През последните години, Ангелина пое ръководството на българския филиал на
софтуерната компания "Нуволо", и отговаря за успеха на марката в региона.
В допълнение, тя ръководи пионерската програма за “Kонкурентно
разузнаване”/Competitive Intelligence на "Нуволо", целяща не само да
позиционира марката, но и самият бизнес като предпочитан партньор за
софтуер в областта на дигитализирането на работното пространство. Тази
програма използва разнообразни подходи и технологии, за да проучи
пазарните възможности, конкурентите и уникалната позиция на марката,
създавайки стратегии за маркетинг и реализация на пазара, базирани на
данни и модели.

Разнообразният опит на Ангелина, обединяващ знания в областта на
социалната психология, бизнес анализ и Competitive Intelligence, я
позиционира като интересен участник на кръстопътя между психология,
влияние и технология. Нейният път, от разбирането на сложностите на
човешкото поведение до стратегия за марката, предлага увлекателен поглед
за участниците в конференцията "Brand Talks"

Topic: From Vulnerability to Victory: Competitive Intelligence and Brand Resilience

Sessions

От уязвимост до победа: Competitive Intelligence и устойчивост на бранда (13:30 - 13:50)