Симеон Лазаров

Симеон Лазаров

Business Leader, Data & AI, IBM Technology Sales

В опита си през последните десет години Симеон си сътрудничи с организации в
различни индустрии, помагайки им да създават повече стойност за клиентите си и
подобряват ефективността си чрез цифровите технологии. Към момента е част от
търговския екип на IBM, а преди това ръководи проекти за цифрова трансформация на
организации в централна и източна Европа в Microsoft. Има бакалавърска и
магистърска степен по бизнес администрация от Софийския университет (България),
магистърска степен по бизнес администрация от Льовенския католически
университет (Белгия), а понастоящем е докторант в направление бизнес
администрация в Софийския университет, където изследва цифровата трансформация
на организациите в България и Европа.
Занимава се с менторска и консултантска дейсност в сферата на продажбите,
предприемачеството, лидерството и личностното развитие. Интересите и знанията в
областта на новите цифрови технологии, данните и изкуствения интелект намират
приложение в професионалното му и лично ежедневие, в което той споделя опита си с
организации и други професионалисти.

Тема: Доверието като елемент за успеха на изкуствения интелект - как това влияе на
вашия бранд?

Sessions

Доверието като елемент за успеха на изкуствения интелект - как това влияе на вашия бранд? (11:30 - 11:50)