Драгия Драгиев

Драгия Драгиев

CEO of BGC AD

Драгия Драгиев е изпълнителен директор на BGC AD (Minimart, convenience stores). Експерт е в бързото разрастване на търговски вериги на база алгоритмични методи. Преди това е бил управител и оперативен директор на Пепко България, както и експанзионен директор на Билла България. През последните 20 години работи в различни мултинационални компании в сектора на търговията на дребно, бързооборотните стоки и търговските недвижими имоти. Има опит в изграждането и управлението на търговски центрове, като е заемал ръководни позиции в сферата на финансите и логистиката в Германия, и България. Образование: бакалавър по математика от ТУ Мюнхен, и MBA от Purdue University.

Тема: Нужно ли е да сме бързи? Бързо разрастване на нов ритейл бранд.

Sessions

Нужно ли е да сме бързи? Бързо разрастване на нов ритейл бранд. (11:30 - 11:50)