Радослав Благоев

Радослав Благоев

Бизнес консултант и ментор, автор на "Хвани Жокера", "Бизнес над червената линия", "Ти Водиш"

Радослав Благоев е високорезултатен бизнес консултант и ментор.  Умението му да обучава и мотивира хора е несравнимо, точно както и любовта му към професията. Провел е стотици семинари и корпоративни обучения и ежедневно консултира бизнеси в най-различни браншове.

Радослав се концентрира върху развитието на модерни и работещи маркетинг стратегии въз основа на дълбокото познаване спецификите на потребителското поведение и на различните клиентски профили.

Бизнес философията му се гради върху изучаване психологията на потребителите и в таргетирания подход към интегрирана маркетинг комуникация.

Автор е на книгите "Хвани Жокера", "Бизнес над червената линия", "Ти Водиш", както и на настолната бизнес игри "You Lead".

ТЕМА: "ТИ ВОДИШ - нашето мислене е проекция на нашето бъдеще" 

Sessions

ТИ ВОДИШ - нашето мислене е проекция на нашето бъдеще (15:10 - 15:30)